Къде сме

Eagle Rock се намира на върха на платото ”Невшенски Дюз”, заобиколена от три страни – запад, север и юг  с широколистна дъбова гора с характерен само за тук вид – дъб, а на югоизток гледа към каньона на река Провадийска с неповторими скално – варовикови образувания.

В района има възможност за организиране на интересни маршрути сред природата – съгласно методиката за оценка на геоложките феномени в България геотоп Голямото и Малкото було е с национална значимост. Неговата естетическа стойност се състои в интересните карстови форми и ефектни скални венци, както и впечатляващия платообразен релеф, характерен за каньона на р. Провадийска.

Живей в хармония с природата

Геоложките основания за защита се допълват от историческата стойност на останките от древния скален манастир и екологичните предпоставки.

Голямото и Малкото було се намират в каньона на река Провадийска до гара Невша, Варненска област. Те са част от скалния венец, образуван от пясъчниците на Шуменската свита по южния склон на връх Градето на платото Дюза (43.25146, 27.28588).

Местността „Градето” е защитена през 2006 г. за запазване на характерен ландшафт, включващ варовикови скални образувания и останки от средновековен скален манастир, както и за опазването на местообитанията на защитени и приоритетни за опазване видове растения и животни – сред които борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), тънкожилест пелин (Artemisia lerchiana), египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел-змияр (Circaetus gallicus), бухал (Bubo bubo), козодой (Caprimulgus europaeus), горска чучулига (Lullula arborea) и др.

Автори: Димитър Синьовски, Димка Синьовска

 

Скални манастири – Невша

www.skritite.com

Провадийско – Роякско плато

www.birdsinbulgaria.org

Неолитно селище, с. Неофит Рилски

www.antiquevillage.eu

Мадарски конник

www.historymuseum.org

Плиска

www.museum-shumen.eu

Водопад Совата

www.opoznai.bg

Провадийско – Роякско плато | Нова надежда за египетския лешояд

www.old.lifeneophron.eu