За да го има дървото,

трябва да пазим корена. Благодарим за красотата, за любовта с която е сътворена и показана прекрасната ни Родина, това райско кътче от нея! Пожелавам да е здрав корена ни, да е светлина по пътя ни, да е Слънце в душите ни и да пребъдат децата ни! Благодаря!!!!”